How to declare group data by using easytrive

//XXXXIN DD DISP=SHR,DSN=XXXXXXX.XXXX.XXXXX.XXX
//XXXXOUT DD DSN=XXXXXXX.XXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.XXXX,
// DISP=(NEW,CATLG,DELETE),SPACE=(CYL,(XXX,XXX),RLSE),
// DCB=(LRECL=XXX,RECFM=XX,BLKSIZE=0),UNIT=XXXXX
//SYSIN DD *

FILE XXXXIN
IN-XXX-XXXXXX 03 4 P 00
XXXXXXXX-XXXXX-XXDE 0012 0003 A
XXXXXXXX-XXX-XXXX-OCCUR 0032 0002 P 00
XXX-XXXA 0034 0038 A OCCURS 0100
XXXXXXXX-XXX-XXH XXX-XXXA 05 A
XXXXXXXX-XXXX-XXT XXX-XXXA +5 05 P 02
XXXXXXXX-XXXXX-XXXXXX-XMT XXX-XXXA +10 05 P 02
XXXXXXXX-XXXX-XXX-XD XXX-XXXA +15 05 P 02
XXXXXXXX-XX-XXX-XXX-XXED XXX-XXXA +20 05 P 02
XXXXXXXX-REM XXX-XXXA +25 13 A

//*Here the group data is XXX-XXXA and group data start position is 34 / record length is //*38 / occurrence of 100 times

*
FILE XXXXOUT
XXX-REC 01 XXX A
XXT-XXXXXM 1 7 N
XXT-XXX-XXT 10 11 N 2

WS-COUNT W 09 N
WS-XXX-XXT W 11 N 2
I W 03 N 0

JOB INPUT FILEIN FINISH DISPLAY-PARA.
IF XXXXXXXX-XXXXX-XXDE = 'XXY'
WS-XXX-XXT = 0
XXX-REC = ' '
XXX-XXXXXM = IN-XXX-XXXXXX
XXX-XXX-XXT = WS-XXX-XXT
PUT XXXXOUT
WS-COUNT = WS-COUNT + 1
END-IF

*
DISPLAY-PARA. PROC
DISPLAY 'COUNT : ' WS-COUNT
END-PROC